Homeopatija je… 

 

…rezultat dugogodišnjih istraživanja njemačkog liječnika, farmaceuta i kemičara Samuela Hahnemanna (1755 – 1843)

…holistička (cjelovita) metoda iscjeljivanja koja obuhvaća tijelo, duh i dušu

…podražajna i regulacijska terapija koja aktivira samoiscjeljujuće snage čovjeka

…opisana u Hahnemannovoj knjizi “Organon” u obliku 291 paragrafa, koja do dan danas predstavlja temelj homeopatije

Tri temeljna principa homeopatskog liječenja

1. Princip sličnosti

“Similia similibus curentur” (Slično se sličnim liječi)

Jedan primjer:

Vi ste nervozni i nemirni

=> Konvencionalna medicina Vam propisuje lijek za smirenje

=> Homeopat Vam propisuje homeopatski lijek koji bi Vas učinio nervoznim i nemirnim, kad biste bili zdravi.

Kod zdravog čovjeka homeopatski lijek prouzrokuje slične simptome kakvi su simptomi te bolesti. Kod bolesnika, pokazuje nam iskustvo, taj homeopatski lijek NE pogoršava stanje pacijenta. Dapače, homeopatski lijek se bori protiv tegoba na taj način da aktivira samoiscjeljujuću snagu organizma.

2. Princip lijeka

Homeopatski lijekovi ispituju se na zdravim ljudima, oba spola. Tjelesne i duševne reakcije, dakle simptomi, promatraju se i ulistavaju u tzv. listu simptoma.

Ova karakteristična svojstva homeopatskog lijeka tvore tzv. slike homeopatskih lijekova. Po tom principu je ispitano već više tisuća homeopatskih lijekova.

3. Princip potenciranja (lat. potentia = moć)

Esencija homeopatskog lijeka se toliko dugo razrjeđuje, trese i opet razrjeđuje, sve dok stvorena otopina ne sadrži samo još nekoliko molekula ili niti jednu od esencije.

Zanimljivo je da upravo visoke potencije, dakle one koje su najviše razrjeđene i protresene, djeluju najtrajnije.

Hahnemann je osobno smatrao da je tresenje srž potenciranja za što je on ustanovio točno definirani proces.